• Domov
  • Spremembe in dopolnitve ZKZ, ZKme in ZSKZ

V Državni zbor so bili predloženi predlogi sprememb in dopolnitev 3 predpisov s področja kmetijstva, in sicer:
– Predlog zakona o spremembi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Spremembe ZSKZ)
– Predloga zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu (spremembe Zakona o kmetijstvu)
– Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Sprememba ZKZ)

Namen sprememb je odprava birokratskih ovir in poenostavitev postopkov, spodbuditev mladih k usmeritvi v kmetijstvo ter s tem k ohranjanju slovenskega podeželja.

Vljudno vas naprošamo za morebitne pripombe in stališča najkasneje do petka, 14.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.