• Domov
  • Zbiranje primerov dobrih praks v sklopu CAPE AB

Skupnost občin Slovenije sodeluje v projektu CAPE AB – Mreža za sodelovanje in demokratično udeležbo državljanov v Jadransko-Balkanski regiji, v sklopu programa Evropa za državljane. V sklopu zadnje faze projekta smo pristopili k zbiranju najboljših praks lokalnih skupnosti, financiranih iz programov Evropa za državljane. Tako smo identificirali nekaj slovenskih občin, ki iz obstoječih programov EZD in omejenih sredstev, ki so za takšne projekte na razpolago, uspejo ustvariti dolgoročna, trajna sodelovanja in tesne vezi s sodelujočimi partnerji ter široko stopnjo vključenosti občank in občanov. Najboljši praksi iz Slovenije bosta predstavljeni v priročnem tiskanem in spletnem zbirniku.