• Domov
  • AN za vzpostavitev e-davka od prodaje nepremičnin

Kaj počnejo sorodne asociacije… ZELS je makedonska asociacija lokalnih skupnosti:

V drugi polovici februarja 2017, je ZELS predložil Vladi Republike Makedonije Akcijski načrt za vzpostavitev elektronskega sistema za davek od prodaje nepremičnin. Akcijski načrt je pripravila delovna skupina, ki je sestavljena iz predstavnikov: občin, mesta Skopje, Ministrstva za finance, Ministrstva za promet in zveze, Notarske zbornice, Odvetniške zbornice, zbornica Arhitektov in inženirjev, zbornice pooblaščenih geodetov in Agencije za kataster nepremičnin.

Akcijski načrt vsebuje vse posebne aktivnosti in roke za vzpostavitev elektronskega sistema za izmenjavo zahtevane dokumentacije za davčne potrebe prodaje nepremičnin. Do konca marca bo Vlada RM obvestila ZELS o možnostih za izvajanje načrta, kot tudi za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev. Če se bo izvedlo vse opredeljene aktivnosti, med katerimi je usklajevanje z vsemi občinami, ki se nanašajo na elemente, ki so vključeni v sistem, pripravo tehnične specifikacije in izvedbo razpisnega postopka za nabavo strojne in programske opreme, je pričakovati, da bi lahko bilo to novo elektronsko orodje uvedeno v občinah do konca maja prihodnje leto. Za njeno nemoteno uporabo je ZELS predvidel organizacijo izobraževanj za vse uporabnike sistema, zlasti za predstavnike občinskih uprav, ki bodo potekali v računalniškem centru za usposabljanje v ZELS.

Te dejavnosti je izhajajo iz vladnih predlaganih ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja, v skladu z Poročilom “Doing Business 2017” in priporočili Svetovne banke za skrajšanje postopkov v okviru indikatorja “registracije lastnine”, kot tudi spoštovanju in uporabi zakona o splošnem upravnem postopku, v katerem je predpisana možnost za elektronsko predložitev zahtevane dokumentacije.

Medtem, glede na izkušnje ZELS pri vzpostavitvi elektronskega sistema za pridobitev gradbenega dovoljenja “E-gradbeno dovoljenje“, ZELS je priporočil oblikovati delovno skupino predstavnikov pristojnih institucij, ki morajo biti vključene v celoten proces. Ob tej priložnosti je 1. februarja 2017 v prostorih ZELS potekal prvi sestanek delovne skupine za pripravo akcijskega načrta, na kateri so predstavili osnutek načrta. Vsi udeleženci so podprli zamisel o vzpostavitvi elektronskega sistema te vrste, katerega vloga naj bi bila zmanjšati čas in postopke z vidika registracije nepremičnin in pobiranja davka od prodaje premoženja, pri čemer elektronsko povezuje občine in vse druge vpletene institucije v enem samem postopku. To orodje bi izboljšalo učinkovitost, trajanje in vključevanje vseh subjektov v en sam sistem.

Udeleženci so izrazili dodatne predloge, med katerimi je potreba po širitvi sistema tako, da bi vključeval vodenje evidenc vseh davkov na premoženje in ne le za davek od prodaje nepremičnin. Drugi predlog je bil, da se pregleda zakonodajo in ugotovi, katere zakonske določbe je potrebno kakor koli spremeniti ali dopolniti. Potreba, da se v to delovno skupino vključi tudi predstavnika zbornice ocenjevalcev je bil tretji predlog.