• Domov
  • Izvedba seje občinskega sveta preko Skype

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem za ostale občine. Zanimalo jo je ali se katera od občin članic poslužuje izvedbe sej Občinskega sveta preko Skype. Skupnost občin Slovenije je povpraševanje izvedla in pridobila odgovore občin, ki jih najdete tukaj.