• Domov
  • Osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. S spremembami se v slovenski pravni red prenaša EU Direktivo 2011/92/EU. Popolna skladnost z direktivo pomeni tudi predhodno pogojenost št. 3 za črpanje evropskih sredstev iz vseh skladov in kreditov evropskih bank.

Vljudno vas naprošamo, da pregledate priloženo gradivo in nanj oddate pripombe in predloge na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do 4.5.2017.