• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS za leti 2017 in 2018

 

Obveščamo vas, da je Vlada RS na svoji 129. redni seji dne, 6.4.2017, določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki ga prilagamo na tej povezavi.

S predlaganim zakonom se:

  • povečuje višina povprečnine za občine iz razloga, ker so bili s socialnimi partnerji po posredovanju proračuna v državni zbor sklenjeni dogovori, ki predstavljajo večji obseg sredstev za stroške dela javnih uslužbencev od predvidenega;
  • določajo tudi izjeme pri izkazovanju prejemkov in izdatkov ter  možnost prenosa namenskih sredstev iz naslova lastne dejavnosti iz preteklega v tekoče leto, saj v nasprotnem primeru neposredni uporabniki v prvih mesecih prihodnjega leta ne morejo zagotoviti izplačila stroškov dela in drugih tekočih stroškov;
  • določa tudi možnost predplačil za nepridobitne organizacije, kadar se v postopkih dodeljevanja sredstev dodeljujejo sredstva v majhnem obsegu in
  • določa tudi možnost prerazporejanja sredstev tudi s postavk v politiki 21 – Pokojninsko varstvo, s postavk v politiki 22 – Servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi in s postavk v politiki 24 – Plačilo v EU, osnovna pravila za izvajanje finančnih instrumentov in višina letnega dodatka za upokojence za leto 2017.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do četrtka, 20.4.2016 na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene posredovali v roku na Državni zbor.