• Domov
  • Predlogi ukrepov lokalnih skupnosti v Zakonu o spodbujanju investicij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja Zakon o spodbujanju investicij. Namen ministrstva je, da pripravi ukrepe za spodbujanje začetnih investicij in novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami. Z zakonom želijo vse obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter uvesti nove spodbude za domače in tuje investitorje.

Ministrstvo naproša lokalne skupnosti, da se opredelite do v dopisu navedenih spodbud ter naproša za predloge za izboljšavo obstoječih spodbud. Istočasno MGRT naproša za dodatne predloge, kako bi na lokalni ravni lahko spodbudili začetne investicije, ki bi prispevale h gospodarskemu razvoju občin ter povečanju blaginje prebivalstva. Celoten dopis MGRT najdete tukaj

Vabimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.5.2017.