• Domov
  • Revizijsko poročilo Učinkovitost mladinske politike

Računsko sodišče RS je izdalo revizijsko poročilo Učinkovitost mladinske politike med 1. 1. 2014 in 31.12.2015 in ugotovilo, da ni bil vzpostavljen učinkovit sistem spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike za revidirance so bili določeni Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Urad Republike Slovenije za mladino. Kakor Računsko sodišče ugotavlja, se je spremljanje mladinske politike v letih 2014 in 2015 na državni ravni izvajalo pomanjkljivo, na lokalni ravni pa se ni izvajalo. V letih 2014 in 2015 se o izvajanju mladinske politike tudi ni ustrezno poročalo.

Prav tako ni podatka, koliko javnih sredstev na državni in lokalni ravni je bilo v letih 2014 in 2015 namenjeno za izvajanje ukrepov v okviru mladinske politike. Vlada, MIZŠ in URSM tudi ne razpolagajo s podatkom ali oceno o tem, koliko proračunskih sredstev je v posameznem proračunskem letu namenjeno za izvajanje aktivnosti mladinske politike na lokalni ravni. Prav tako ugotavlja, da financiranje nalog s področja mladine na občinski ravni ni sistemsko urejeno.

Računsko sodišče je od MIZŠ in URSM zahtevalo predložitev odzivnih poročil, v katerih morata izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti oziroma nesmotrnosti. Računsko sodišče je podalo tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.