• Domov
  • GreenS partnerji na severu Švedske

Predstavnika Lokalne energetske agencije za Pomurje in Skupnosti občin Slovenije sta se v Švedskem mestu Lulea 16. in 17. maja 2017 udeležila 5. srečanja partnerjev projekta GreensPodporniki zelenemu javnemu naročanju za inovativne in trajnostne institucionalne spremembe, ki je financiran iz okvirnega programa Evropske Unije Obzorje 2020. Na sestanku so partnerji pregledali stanje na projektu in naloge, ki jih je potrebno še dokončati.

Lokalna energetska agencija za Pomurje kot vodilni partner drugega delovnega sklopa je že uspešno izvedla sklop aktivnosti, katerih skupen cilj je bil v sodelujočih EU državah analizirati obstoječe slabe in dobre prakse na področju zelenih javnih naročil in tako preveriti učinkovitost in neučinkovitost praks. Tako je pod lupo vzeta tudi slovenska Uredba o ZeJN, obstoječa nacionalna podporna struktura, glavne ovire, problemi ter iz teh izkušenj izvirajoče želje in potrebe javnih naročnikov. Izdelki so dostopni na tej povezavi.

Razvit je tudi spletni katalog zelenih ponudnikov in proizvajalcev blaga in storitev. Katalog nastaja kot rezultat raziskave trga, ki se izvaja v zadnjih mesecih s strani konzorcija. Cilj kataloga je, da javnim naročnikom olajšajo postopke predhodne raziskave in priprave dokumentacije za zelena javna naročila. Katalog še ni dokončan, zeleni ponudniki in proizvajalci so vabljeni k sodelovanju z vpisom v spletni katalog.

Projektni partnerji oblikujejo tudi tehnične zbirke podatkov za ZeJN, ki vključujejo tehnične predloge za nabavo zelenih izdelkov / storitev. Predlogi so bili razviti ob upoštevanju potreb javnih organov in specifičnih zahtev vsake partnerske države. Predlogi razpisne dokumentacije so oblikovane tako, da poenostavijo postopek ZeJN vsem javnim organom, predvsem pa podpisnicam Konvencije županov, ki so se v svojih SEAP-ih zavezale, da bodo dosegle nadpovprečne rezultate na energetskem področju. Doslej smo pripravili tehnične zbirke za vozila, računalnike in monitorje ter javno razsvetljavo. Dostopne so na tej povezavi.