• Domov
  • Načrt in program namakanja do leta 2023 z OP

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo stališča do pripomb, podanih med javno razgrnitvijo predloga Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 ter Okoljskega poročila z dodatkom za načrt in program.

MKGP je pripombe iz javne razgrnitve v veliki meri upoštevalo oziroma do njih zavzelo stališča kot so razvidna iz prilog ter ustrezno spremenilo načrt, program, OP in dodatek.

Dokumente najdete na sledečih povezavah:
Stališča do pripomb št. 007-278/2016/82 z dne 10. 5. 2017 .
Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023, maj 2017.
Okoljsko poročilo, dopolnitve april 2017.
Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja, dopolnitve april 2017.

Dodatne morebitne pripombe nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 22.5.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.