• Domov
  • Odziv na odložilni veto Državnega sveta na novelo zakona o izvrševanju proračunov

V Skupnosti občin Slovenije pozdravljamo odločitev Državnega sveta, da izglasuje veto na novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018.

Skupnost občin Slovenije je v imenu njenih 179 občin članic v teku pogajanj z vladnimi pogajalci za povprečnino, vseskozi poudarjala, da gre zgolj za izravnalnih ukrep zaradi dogovora vlade s socialnimi partnerji in je izrazito linearne narave, saj se izračunava zgolj povprečje. Slovenske občine pa so zelo različne, tako tudi nekatere zagotavljajo večjo gostoto javnih zavodov v lokalnem okolju kot druge, zaradi česar bodo nosile premo sorazmerno večje breme za zagotovilo plač, za poravnavo katerih pa bodo prejele le povprečno nadomestilo.

Prav tako so pogajanja za povprečnino potekala v času, ko še ni bilo (in še zmeraj ni) jasno, kakšno finančno breme bo zaradi povišanja plač zaposlenih občine doletelo. Tako nekatere občine z dodatnimi 3,50 € sploh ne bodo uspele finančno izravnati povečanja mase plač za zaposlene, njihovo finančno stanje pa bo tako še dodatno poslabšano in oslabljeno, razvoj lokalnega okolja pa bo stagniral.

Predlagana sprememba višine povprečnine ni skladna s potrebami občin in je v Skupnosti občin Slovenije nismo sprejeli, saj bi, da bi občine lahko pokrile vsaj povečane stroške iz naslova plač in drugih dohodkov zaposlenih, po grobih ocenah potrebovale vsaj dodatnih 5,2 mio. €. Zato je Skupnost občin Slovenije vseskozi vztrajala na zahtevi po dvigu povprečnine in dodatku za izravnavo stroškov, nastalih zaradi dviga plač, ki pa morajo za osnovo imeti konkretne izračune in upoštevati različne potrebe občin.

 


Nazadnje posodobljeno: