Month: maj 2017 - stran 2 od 2

Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil dne 8.5.2017 posredovan v medresorsko usklajevanje osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (EVA: 2016-3130-0008). Osnutek predloga najdete TUKAJ. Vljudno naprošamo za vaše odzive na pripravljen osnutek predloga najkasneje do ponedeljka, 22.5.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave. Uredba določa na kakšen način naj bo v poročilu o vplivih na okolje opisan poseg, določa opis razumnih alternativnih možnosti, opis  ustreznih vidikov trenutnega stanja okolja (osnovni scenarij) in oris verjetnega… Preberi več

Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov

  Obveščamo vas, da je v javno razpravo bil posredovan Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov. (Priloga 1, Priloga 2) Pravilnik določa časovne normative za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev v skladu z zakonom, ki ureja dimnikarske storitve in podrobnejšo vsebino… Preberi več

Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bila posredovana Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah. Uredba zasleduje cilj zmanjšanja pritiskov na okolje z aktivnim nadzorom nad malimi kurilnimi napravami, kar bo pripomoglo tudi k doseganju zavezujočih ciljev, ki jih ima Republika Slovenija z vidika evropske zakonodaje na področjih podnebnih sprememb, kakovosti… Preberi več

Novi osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju

V drugi polovici prejšnjega leta je Skupnost občin Slovenije posredovala občinam članicam osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki jo pripravlja Ministrstvo za javno upravo. Obveščamo vas, da smo prejeli novi osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki zeleno javno naročanje določa kot obvezno za 20 skupin predmetov. Osnutek besedila najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo… Preberi več