Mesec: maj 2017 - stran 2 od 3

Obračun in plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje- zamudne obresti

Kategorija: Finance / Zdravstvo

V mesecu februarju je potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, FURS in Ministrstva za okolje in prostor, katerega osrednja tema je bila problematika subvencioniranja najemnin. Ker pa se je v letu 2016 zaznala problematiko obračunavanja zamudnih obresti... Preberi več

Bodo občine še lahko izvajale investicije v ceste?

Kategorija: Infrastruktura

GURS je na podlagi odločitev Upravnega sodišča občine v sporočilu dne 23. februarja  2017 obvestil, da ne bo izvajal parcelacije občinskih cest, v kolikor ne bo urejeno lastništvo predlaganih cest, oziroma ne bo priloženega soglasja. Na Skupnosti občin Slovenije smo takšni odločitvi nasprotovali, saj je v Zakonu o cestah navedeno, da parcelacijo predlaga upravljalec ali lastnih zemljišča.... Preberi več

Nadaljevanje razprave Odbora DZ RS o Strategiji razvoja lokalne samouprave

V četrtek, 11.5.2017, je potekalo nadaljevanje 46. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na pobudo poslanske skupine SDS o strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, ki so jo prekinili novembra lani. V imenu Skupnosti občin Slovenije se je seje udeležil Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,... Preberi več

Osnutek Smernic za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini

Kategorija: Družba/Mladina

Objavljamo Osnutek Smernic za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini, ki jih je pripravila delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo in nevladnih organizacij. Namen smernic je pripraviti orodje, ki bo občinam pomagalo pri izvajanju procesov vključevanja javnosti v sprejemanje odločitev v občini. Smernice pripravljamo... Preberi več

Regionalna konferenca o participaciji v proračunskih procesih

Kategorija: Družba/Mladina / Finance

Računsko sodišče je v sodelovanju z Državnim svetom 11. maja pripravilo mednarodni posvet na temo participacije pri pripravi proračunov. Sodelovanje občanov pri pripravi proračunov je šibko oziroma ga praktično ni. Kako spodbuditi interes ljudi za proračunsko problematiko? To ni le težava Slovenije, ampak je dejstvo po vsem svetu, zato so na posvet povabili številne regionalne... Preberi več

4. Seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS

Kategorija: Zakonodaja

V ponedeljek, 8.5.2017, je v Mestni občini Celje potekala 4. seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS. Članice delovne skupine so na sklicani seji obravnavale posodobitve Usmeritev za državno notranje revidiranje (v nadaljevanju: Usmeritve), ki jih je pripravil Urad RS za nadzor proračuna v sodelovanju z delovno skupino za pripravo in posodabljanje strokovnih podlag... Preberi več

Nacionalna strategija za bralno pismenost

Bralna pismenost je opredeljena v številnih slovenskih strateških dokumentih, posebej pa je bila izpostavljena potreba po njeni prenovi v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017. Pomemben del pismenosti je bralna kultura, opredeljena kot odnos (splet pojmovanj in vrednot) posameznika in posameznice ter družbe do knjige in branja. Bralna pismenost je tudi temelj nadaljnjega razvoja slovenske države... Preberi več

Krajevne skupnosti in javna naročila

Skupnost občin Slovenije vabi k branju članka z naslovom »Krajevne skupnosti in javna naročila«, ki ga je za SOS pripravila strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva. Namreč občine imate z uveljavitvijo ZJN-3 še dodaten izziv, saj ste zavezane izvajati postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih... Preberi več

Predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture. Predlog zakona je pripravljen v sklopu nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin.   Besedilo zakona si lahko preberete na tukaj.   Vaše predloge in pripombe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25 maja... Preberi več