Month: maj 2017 - stran 3 od 3

E-poročanje v turizmu

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem). Register nastanitvenih obratov (RNO) Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej... Preberi več

Predlog Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci sodb in evidenci kazenskih točk

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli v pregled predlog Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi. Z vsebinskega vidika predlog pravilnika ureja način upravljanja evidence prekrškovnih organov, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupne evidence kazenskih točk v cestnem... Preberi več

Delavnice o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri

V maju in juniju se bo po Sloveniji odvilo 6 delavnic za potencialne nosilce projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v lokalnih okoljih. Energetskim in finančnim prihrankom, oskrbi s kakovostno in varno hrano, skladno urejenemu prostoru in zadovoljenim potrebam po izdelkih in storitvah se ob skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri pridružijo še številne nematerialne koristi,... Preberi več