• Domov
  • Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov

 

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bil posredovan Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov. (Priloga 1, Priloga 2)

Pravilnik določa časovne normative za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev v skladu z zakonom, ki ureja dimnikarske storitve in podrobnejšo vsebino cenika ter višino potnih stroškov. Časovni normativ za posamezne dimnikarske storitve, ki se ne izvajajo redno ali ki se izvajajo na zahtevo uporabnika ali nadzornega organa niso določeni in se uporabniku dimnikarskih storitev lahko obračuna le dejanski čas izvajanja storitve pri uporabniku dimnikarskih storitev in morebiten strošek materiala, ki je bil potreben za izvedbo dimnikarske storitve. Dimnikar zaračuna znesek za opravljene dimnikarske storitve uporabniku dimnikarskih storitev tako, da zmnoži ceno izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto in normativno število časovnih enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah. Znesek vključuje tudi potne stroške, kadar je uporabnik dimnikarskih storitev od sedeža dimnikarske družbe oddaljen 25 kilometrov ali manj. Cena dimnikarskih storitev na časovno enoto mora biti enaka za vse uporabnike dimnikarskih storitev.

Pravilnik se sicer neposredno ne nanaša na pristojnosti lokalnih skupnosti.

V kolikor bi želeli na uredbo podati vaše pripombe in predloge vas vabimo, da jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.5.2017.