• Domov
  • Predlogi gradbene in prostorske zakonodaje v obravnavi na Državnem zboru

V obravnavi na Državnem zboru RS se nahajajo predlogi s področja prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer:

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete mnenje:

  • k predlogu Gradbenega zakona in predlogu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti do četrtka, 15.6.2017 ter
  • k predlogu Zakonu o urejanju prostora do četrtka, 22.6.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si,

da bo SOS prejete pripombe uskladila z še vedno aktualnimi predhodno prejetimi pripombami občin ( pripombe prilagamo tukaj: Stališče SOS do predlogov GZ, ZUreP-2 in ZAID 4 4 2017 , Stališče SOS do predloga GZ (K za občinsko inšpekcijsko službo) in jih posredovala na Državni zbor.