• Domov
  • 5. sestanek Komisije za integracijo romske skupnosti

V torek, 6. junija 2017 je potekal 5. sestanek Komisije za integracijo romske skupnosti v prostorih občine Šentjernej. Člani Komisije in ostali vabljeni so obravnavali predlog novele Zakona o romski skupnosti, ki ga je pripravila vladna skupina in predlog Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021. V nadaljevanju so se pogovarjali tudi o sodelovanju Skupnosti občin Slovenije in Zveze za razvoj romske skupnost, ter obravnavali predlog o morebitni pripravi uredbe o določitvi problemskega območja, ki zajema občine JV Slovenije z romskim prebivalstvom s strani SOS. Po zaključku obravnavanih tem dnevnega reda, so si člani ogledali še romsko naselje v občini.