• Domov
  • Mnenje Informacijskega pooblaščenca – Posredovanje OP občinam za namen prijave na javni razpis

Skupnost občin Slovenije je prejela neobvezujoče mnenje Informacijskega pooblaščenca glede problematike posredovanja osebnih podatkov o žrtvah nasilja za potrebe javnih razpisov v občinah v Slovenije. Organizacije, ki nudijo pomoč in storitve osebam, ki so bile žrtve nasilja, kot so npr. varne hiše, materinski domovi in sorodne organizacije za žrtve nasilja, se prijavljajo na javne razpise občin za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva. V razpisnih obrazcih občine, kot so seznanjeni, zahtevajo podatke o ciljni skupini uporabnikov (ime in priimek, naslov, uporabnik programa, družinski ali podporni član), ki jim je projekt namenjen, v tem primeru so med njimi tudi žrtve nasilja, katerih osebni podatki so še posebej varovani. Gre torej za zbiranje osebnih podatkov ranljive ciljne skupine oseb, za katere se zahteva varna namestitev, pogosto tudi na tajni lokaciji. Številne občine se kljub naslovljenim pobudam na problem ne odzivajo z ustrezno skrbnostjo. Celotno mnenje najdete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: