• Domov
  • Predlog pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti

V obravnavo smo ponovno prejeli Predlog pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti na osnovi 7. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Spremni dopis

Predlog pravilnika-23.6.2017

Pripravljavci (MGRT) prosijo za mnenje do 27. 6. 2017, pripombe lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: