• Domov
  • Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o pitni vodi

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje nadaljnji postopek za sprejetje Uredbe o pitni vodi ustavilo zaradi pravnih zadržkov v fazi medresorskega usklajevanja. Ker jeseni poteče rok za prenos spremembe EU direktive o pitni vodi v nacionalni pravni red, so v javno obravnavo podali predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o pitni vodi. Spremenili se bosta samo prilogi II in III obstoječega pravilnika. Prosimo vas, da nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe, najkasneje do 30.6.2017.