• Domov
  • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo prejeli s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v obravnavo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba) ureja vse spremembe in dopolnitve, ki so nastale zaradi 2. spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. 12. 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020).

Ostale spremembe so predvsem tehnične narave, katerih cilj je povečati jasnost in konsistentnost besedila uredbe in odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri administrativni obravnavi vlog, ki so prispele na že objavljene javne razpise. V katalogu kršitev in sankcij, ki je priloga 10 uredbe, so določene sankcije zaradi večje jasnosti dopolnjene.

Vsebino predloga najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do petka, 30.6.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: