• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih

Skupnost občin Slovenije je s strani Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov prejela v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP). Predlagane spremembe in dopolnitve ZTP-ja ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih sloni že sedanja ureditev tega področja. Poglavitni cilj predlagane novele ZTP-ja je zgolj izboljšati učinkovitost sistema in posledično varnost tajnih podatkov.

Tukaj najdete:
predlog ZTP
osnutke podzakonskih aktov:

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nanj podate morebitne predloge v amandmajski obliki vključno z obrazložitvijo najkasneje do petka, 7.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: