• Domov
  • Osnutek Zakona o spodbujanju investicij

 

Sporočamo vam, da je MGRT objavil osnutek Zakona o spodbujanju investicij. V namen oblikovanja predpisa, smo na Skupnosti občin Slovenije predhodno že zbirali pripombe občin članic, ki so bile posredovane ministrstvu, osnutek pa je bil predstavljen tudi Predsedstvu SOS. Posredovane predloge bodo obravnavali skupaj z ostalimi prejetimi predlogi v sklopu javne razprave. Ministrstvo načrtuje medresorsko usklajevanje v mesecu septembru in obravnavo na Vladi RS v mesecu oktobru.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, v kolikor jih še niste posredovali, pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 28.7.2017.