• Domov
  • Uredba o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Uredbo o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka. Z uredbo se v slovenski pravni red prenaša drugi odstavek 10. člena Direktive (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (v nadaljevanju: nova Direktiva NEC ) za čas prehodnega obdobja kot je to zahtevano v 20. členu nove Direktiva NEC.

Drugi odstavek 10. člena nove Direktive NEC predpisuje poročanje  nacionalnih evidenc  in projekcij emisij, prostorsko razčlenjenih nacionalnih evidenc  emisij, evidenc  velikih točkovnih virov in informativnih poročil o evidencah Evropski komisiji in Evropski agenciji za okolje.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe sporočite najkasneje do 13.6.2017, na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.