• Domov
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi prejetih pripomb v strokovnem in medresorskem usklajevanju pripravilo novo delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju.  Temeljni cilji predloga zakona ostajajo enaki in so tako:
– ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,
– modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter
– pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

Besedilo novega besedila si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaš odziv najkasneje do srede, 26.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.