• Domov
  • Zeleno javno naročanje cestne razsvetljave in razsvetljave javnih površin

Z novo Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki naj bi jo Vlada Republike Slovenije sprejela v kratkem, se kot obvezno ureja tudi zeleno javno naročanje cestne razsvetljave in razsvetljave javnih površin, vključno s prometno signalizacijo.

Ministrstvo za javno upravo si z deležniki prizadeva uskladiti vsebino te ureditve, zlasti cilj, ki ga bodo morali doseči javni naročniki pri vsakem javnem naročilu, povezanem s projektiranjem in izgradnjo oziroma postavitvijo cestne razsvetljave ali razsvetljave javnih površin (npr. cest, prehodov za pešce, parkov, posameznih kulturnih ali zgodovinskih zgradb).

Primeri okoljskih zahtev in meril ne bodo sestavni del nove Uredbe, temveč priporočila, na podlagi katerih bodo javni naročniki lahko dosegli obvezen cilj iz Uredbe. Zaradi tega je pomembno, da so priporočila v pretežnem delu usklajena z relevantnimi deležniki še preden Vlada Republike Slovenije sprejme novo Uredbo.

V skladu z navedenim vam Skupnost občin Slovenije na sledečih povezavah posreduje:

Vaše pripombe oziroma predloge za izboljšanje ureditve zelenega javnega naročanja cestne razsvetljave in razsvetljave javnih površin, vključno s prometno signalizacijo, posredujete najkasneje do srede, 14.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.