• Domov
  • Pravilnik o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli novo besedilo predloga pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi s prenovljenimi obrazci.

Bistvena sprememba glede na predhodno posredovan predlog pravilnika je daljši rok za vpis podatkov v evidence, ki je nespremenjen glede na veljavno ureditev v drugem odstavku 15. člena Pravilnika o kazenski evidenci.

Prav tako so podatki, ki se vpisujejo v evidence iz predloga pravilnika, usklajeni z 250.a členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki določa podatke, ki se vpisujejo v kaznovalnopravne evidence, med drugim tudi podatka o: kraju, občini in upravni enoti ter državi rojstva, državljanstvo.

V 11. členu je na predlog Informacijskega pooblaščenca dodan nov četrti odstavek, ki določa pedagoško normo v zvezi z izobraževanjem oseb, ki obdelujejo osebne podatke v evidencah iz predmetnega pravilnika.

Pravilnik, Obrazec 1, Obrazec 2, Obrazec 3, Obrazec 4, Obrazec 6

V kolikor ocenjujete, da je potrebno v predlagane akte vnesti dodatne spremembe, lahko te sporočite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do 4.8.2017.