• Domov
  • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih – odziv ministrstva na prejete pripombe

Ministrstvo za pravosodje je v sklopu strokovnega usklajevanja predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih prejelo odzive Finančne uprave RS (v nadaljevanju: FURS), Društva mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, Skupnosti občin Slovenije ter Informacijskega pooblaščenca.

Na podlagi prejetih odzivov je pripravljena nova verzija pravilnika, ki bo posredovana v nov krog medresorskega usklajevanja, vsebuje pa nekatere spremembe oziroma dopolnitve.

V kolikor bi na predlog pravilnika želeli podati dodatne pripombe vas prosimo, da jih posredujete najkasneje do 4.8.2017 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: