• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih – javna razprava

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki prinaša naslednje novosti:

  • z novim 1.ba členom se daje možnost, da se iz naslova odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, financirajo tudi izgradnja, sanacija in posodobitev vodnih zadrževalnikov, pri čemer morata biti izpolnjena pogoja, da gre za vodni zadrževalnik, ki je v lasti države, in da je vsaj delno namenjen za namakanje kmetijskih zemljišč;
  • sprememba 97.a člena pa poenostavlja (omogoča) prenos lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu na lokalno skupnost na način, da pogodbo o prenosu lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu podpišeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občina.

Celotno besedilo osnutka zakona prilagamo na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo, da pripombe na osnutek novele zakona posredujete do petka, 18.8.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.