• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah Zakona o davčnem potrjevanju računov

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za finance objavilo Predlog Zakona o spremembah Zakona o davčnem potrjevanju računov. Namen sprememb ZDavPR je ohranitev manjših finančnih obremenitev in administrativnih poenostavitev za davčne zavezance (poenostavitev izvajanja izdaje in davčnega potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov) po izteku prehodnega obdobja, ki velja do 31. decembra 2017. Izdaja davčno potrjenih računov pri gotovinskem poslovanju z uporabo vezane knjige računov je namenjena predvsem majhnim zavezancem, katerim nakup elektronske naprave za izdajo davčno potrjenih računov predstavlja večje finančno breme, zavezancem, ki pri poslovanju izdajo manj gotovinskih računov in zavezancem, ki poslujejo na območjih brez dostopa do svetovnega spleta ali izdajajo račune na različnih lokacijah v okviru terenskega dela. Poleg tega se s spremembo veljavnega ZDavPR zavezancem omogoči naknadno potrditev izdanih računov iz vezane knjige računov pri davčnem organu do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil izdan račun, imetnikom tako izdanih računov pa se podaljša čas za spletno preverjanje, ali je bil posamezen račun potrjen pri davčnem organu s 30 na 60 dni od dneva izdaje računa.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 10. avgusta 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.