• Domov
  • Osnutek Pravilnika o reševanju na smučiščih

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi osnutek Pravilnika o reševanju na smučiščih. Pravilnik podrobneje ureja opremo in prostor, ki je namenjen za reševanje, oznako reševalca na smučišču, program usposabljanja in program obdobnega izpopolnjevanja ter način preizkusa znanja, obrazec potrdila o opravljenem preizkusu znanja ter obrazec vloge in obrazec potrdila o usposobljenosti reševalca ali reševalke na smučišču.
Osnutek pravilnika je objavljen na spletni strani e-demokracija. 

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe v amadmajski obliki z obrazložitvijo posredujete najkasneje do petka, 25.8.2017 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.