• Domov
  • Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti

V letu 2011 je Uradniški svet sprejel Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

V letu 2017 je Uradniški svet na rednih sejah večkrat razpravljal o aktualnosti Kodeksa etike in o tem, ali bi bilo smiselno zbrati primere dobrih praks in posamezna vodila tudi dodatno razdelati v obliki posebnega priročnika, prav tako pa je bilo izpostavljeno vprašanje o načinu seznanitve širše javnosti z njegovo vsebino.

Ker pa gre za vprašanje, ki se ne nanaša samo na Uradniški svet, ampak pravzaprav na vse deležnike, ki so sodelovali pri sprejemanju navedenega kodeksa (reprezentativni sindikati in strokovna združenja javnih uslužbencev), vabi Uradniški svet k podaji ocene o prepoznavnosti in ponotranjenosti vodil Kodeksa etike, predlogih glede povečanja prepoznavnosti kodeksa ter k morebitnemu vsebinskemu premisleku o aktualnosti vodil oziroma možni nadgradnji le-teh.

Besedilo veljavnega Kodeksa etike najdete TUKAJ.

V zvezi z navedenim vas prosimo, da nam svoja mnenja in predloge za spremembe posredujete najkasneje do četrtka, 28.9.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: