• Domov
  • Osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 (NPK).

V NPK je pet ključnih oz. strateških ciljev za obdobje naslednjih osmih let, znotraj vsakega od strateških ciljev pa še po nekaj operativnih ciljev, v okviru katerih so napovedani tudi potrebni ukrepi – ali na celotnem področju kulture ali po sektorjih in dejavnostih v okviru kulture. Ti ukrepi predpostavljajo konkretne naloge za ministrstvo, občine in izvajalce dejavnosti, zlasti v okviru javnega sektorja na ožjem področju kulture, v okviru medijev in na ravni sodelovanja z drugimi resorji. Pomemben del teh ukrepov bodo spremembe zakonov in drugih aktov ter predpisov, še prej pa strategije za posamezno področje kulture.

Ker predmetni osnutek med drugim vsebuje iniciativo za nov premislek o pristojnostih ustanoviteljev javnih zavodov na področju kulture, vas prosimo za vaša stališča tako glede osnutka NPK.

Tukaj lahko dostopate do osnutka NPK in Analiza financiranja kulture.

Vaše stališče nam lahko posredujete do srede, 27. septembra 2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.