• Domov
  • Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah (ZUVza-1)

V zvezi z novim Zakonom o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZUVza-1), ki velja od 17. 6. 2017 in se bo začel uporabljati 17. 9. 2017, je Ministrstvo za pravosodje pripravilo osnutek Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah, ki vam ga posredujemo v pregled in mnenje. Hkrati vam v seznanitev posredujemo tudi osnutka obeh predvidenih evidenc ter osnutek obrazca, ki so ga pripravili kot neobvezno priporočilo občinam glede oblike posredovanja podatkov, ki jih bo Ministrstvo za pravosodje za potrebe postopka ugotavljanja vzajemnosti od občin pridobivalo v skladu s četrtim in petim odstavkom 10. člena ZUVza-1.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe na osnutke posredujete do ponedeljka, 21.8.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: