• Domov
  • Nova Uredba o zelenem javnem naročanju

Vlada je 14. septembra 2017 sprejela novo Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki bo začela veljati 1.1.2018. Kot smo v okviru projekta GreenS ugotovili in to predstavili pripravljavcem, so v uredbi upoštevana posamezna priporočila.

Uredba ne določa več obveznih okoljskih zahtev, kot jih pozna predhodna ureditev, temveč določa, katere okoljske vidike naj naročnik upošteva pri oddaji javnih naročil in cilje, ki jih mora doseči v vsakem postopku javnega naročanja. Pri tem nova uredba zlasti poudarja vidike krožnega gospodarstva, upoštevanje stroškov v celotni življenjski dobi, vključno z zunanjimi stroški, gospodarske subjekte pa spodbuja k vzpostavitvi sistema ravnanja z okoljem, pridobitvi znaka za okolje tipa I in izboljšanju svojega ali izdelkovega ogljičnega odtisa.

Ker izrecne zahteve in merila za posamezne predmete niso več del nove uredbe, namesto teh nova uredba določa cilje za posamezne predmete pri vsakokratni oddaji naročila. Zastavljeni cilji so ambiciozni, ampak dosegljivi, saj manj obremenjujoči izdelki in storitve predstavljajo »nadstandard« glede na običajno ponudbo na trgu.

V skladu z novo uredbo bo zeleno javno naročanje obvezno za 20 predmetov javnega naročanja (za razliko od prejšnje ureditve, kjer jih je bilo 12), med spodaj naštetimi predmeti pa so posebej označeni tisti, ki so v novo uredbo dodani na novo in jih v prejšnji ureditvi ni bilo med tistimi, za katere je zeleno javno naročanje obvezno:
‒ električno energijo,
‒ živila in gostinske storitve, pisarniški papir in higienske papirnate izdelke,
‒ elektronsko pisarniško opremo (računalniki, prenosniki, tiskalniki, multifunkcijske naprave itd.),
‒ televizorje,
‒ gospodinjske aparate, ki se uporabljajo v neprofesionalne namene (hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave),
‒ projektiranje oziroma izvedbo gradnje stavb (po novem le poslovnih in upravnih stavb) ,
‒ pohištvo,
‒ čistila, storitve čiščenja in pranja perila,
‒ cestna vozila (po novem tudi tovornjaki za zbiranje smeti),
‒ pnevmatike,
‒ električne sijalke ter svetilke,
‒ projektiranje oziroma izvedbo gradnje cest,
‒ cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo,
‒ razsvetljavo v notranjih prostorih,
‒ grelnike vode oziroma prostorov ter hranilnike tople vode,
‒ sanitarne armature,
‒ opremo za stranišča na splakovanje in opremo za pisoarje,
‒ stenske plošče (mavčne in lesene),
‒ tekstilne izdelke in
‒ kmetijske in druge proizvode ter opremo in stroje za vrtnarjenje.

Eno izmed ugotovljenih pomanjkljivosti sistema, da obvezno izvajanje zelenega naročanja s predpisom, brez podpornega okolja ni dovolj, je delno naslovila Vlada RS s sklepom (št. 00714-24/2016/10 z dne 14. 9. 2017), da se objavijo kontaktne točke, ki bodo naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega naročanja, zagotavljale strokovno pomoč glede vprašanj o zelenem javnem naročanju, vezanih na področje dela posameznega resorja oziroma posamezen predmet zelenega javnega naročanja. Kontaktne točke ter predstavitev ključnih novosti najdete tukaj.