• Domov
  • Osnutek predloga Zakona o informacijski varnosti

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o informacijski varnosti (ZIV).

Zakon ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah, zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti ter ureja zagotavljanje informacijske varnosti in kibernetske obrambe v RS. Določa minimalne varnostne zahteve in zahteve za priglasitev incidentov za zavezance zakona. Prav tako ureja pristojnosti, naloge, organizacijo in delovanje pristojnega nacionalnega organa, enotne kontaktne točke in posameznih skupin za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij na področju zagotavljanja informacijske varnosti in kibernetske obrambe ter ureja posamezna področja varovanja in posredovanja informacij, podatkov ter zaščite le-teh v opredeljenih omrežjih in informacijskih sistemih.

Tukaj najdete osnutek predloga ZIV in dopis.

Vaše pripombe, stališča in predloge pričakujemo najkasneje do četrtka, 5. 10. 2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si