• Domov
  • Pojasnilo ministrstva glede posredovanja podatkov o nepremičnini/ Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah

V Uradnemu listu RS je bil objavljen Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah, ki velja od 17. 9. 2017. Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)  je podalo odgovor v zvezi s predlogom, naj se pri naslovu in vsebini obrazca, na katerem naj bi občine ministrstvu posredovale podatke o nepremičnini, upošteva dikcija četrtega odstavka 10. člena Zakona o ugotavljanju vzajemnosti.

Ministrstvo pojasnjuje, da glede na to, da navedeni obrazec predstavlja zgolj neobvezno priporočilo občinam glede oblike posredovanja podatkov ministrstvu, lahko občine zaprošene podatke posredujejo tudi v obliki, kot so jo v zvezi s postopkom ugotavljanja vzajemnosti doslej posredovale pristojni geodetski upravi.

Celotni odgovor ministrstva prilagamo na tej povezavi.

 


Nazadnje posodobljeno: