• Domov
  • Predlog Resolucije o družinski politiki 2018−2028 “Vsem družinam prijazna družba”

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zasledila, da je v javni razpravi Predlog Resolucije o družinski politiki 2018−2028 “Vsem družinam prijazna družba”.

Namen Resolucije je za desetletno obdobje opredeliti ključne cilje in ukrepe, ki bodo še zvišali stopnjo kakovosti družinskega življenja, zagotavljali varstvo, zaščito in blagostanje družin, posebej otrok, ter izboljšali socialno ekonomski položaj družin.

V resoluciji je poudarek na devetih prednostnih področjih, in sicer: programi v podporo družini, starševsko varstvo in družinski prejemki, nadomestno varstvo otrok, socialno varstvo družine, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, trg dela in zaposlovanje, področje zdravstva oziroma zdravstvenega varstva, področje vzgoje, varstva in izobraževanja ter stanovanjska problematika. V okviru teh vsebinskih sklopov so izpostavljena in problematizirana tudi druga pomembna področja, ki niso samostojno obravnavana.

Besedilo predloga Resolucije najdete TUKAJ.

Vaše predloge in stališča sprejemamo do srede, 27. 9. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.