• Domov
  • Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v Državnem zboru

Obveščamo vas, da se v državnozborski obravnavi nahaja Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, prva obravnava, EPA 2138 – VII).

Cilj zakona je zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za množično vrednotenje v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine urejale v podzakonskih predpisih. Poleg tega je cilj nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno vrednost tako, da bo omogočeno ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Besedilo predloga prilagamo tukaj.

Morebitne pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 19.10.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.