• Domov
  • Tudi tretje srečanje občin in vlade brez dogovora o povprečnini

Ljubljana, 21.9.2017 – v prostorih Ministrstva za finance je potekalo tretje srečanje med predstavniki občin in vlade, namenjeno pogajanjem za povprečnino v letih 2018/2019.

Ministrica za finance, mag. Mateja Vraničar Erman je uvodoma predstavila zadnjo ponudbo ministrstva glede določitve povprečnine in investicijskega transfera.

Za leto 2018 Ministrstvo za finance predlaga, da se povprečnina določi v višini 548€; občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena zakona, izračunani na podlagi 14. člena zakona, presegajo primerno porabo (POs), ti prihodki nad primerno porabo pripadajo v višini 75% ter, da se zagotavlja občinam v obliki nepovratnih sredstev 3% skupne primerne porabe občin in 2% skupne primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države.

Za leto 2019 pa Ministrstvo za finance predlaga, da se povprečnina določi v višini 556€; občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena zakona, izračunani na podlagi 14. člena zakona, presegajo primerno porabo (POs), ti prihodki nad primerno porabo pripadajo v višini 100%, ter da se zagotavlja občinam v obliki nepovratnih sredstev 3% skupne primerne porabe občin in 2% skupne primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države.

Predstavniki združenj so izpostavili, da se nahajamo v situaciji, ko so mediji polni novic o koncu krize, stopnja rasti BDP-ja v Sloveniji je med najvišjimi v Evropi, na drugi strani pa se občinam preko novih zakonski predlogov višajo stroški, zato ni mogoče pristati na to, da bi bila povprečnina določena nižje od tiste predpisane z zakonom. Prav tako opozorila ministrstva glede nujnosti upoštevanja fiskalnega pravila občutijo le občine, ne pa država oziroma državni organi.

V nadaljevanju so navzoči pregledali tudi predlagane določbe ZIPRS1819 in ZFO-1C, s katerimi bi realizirali ponudbo ministrstva.

S strani SOS je bilo predlagana sprememba ZIPRS1718, ki bi občinam omogočila predložitev dvoletnih proračunov v sprejem občinskim svetom že v letošnjem letu. V nasprotnem primeru bo poslovanje v začetku leta 2019 potekalo na podlagi sklepov o začasnem financiranju, proračune pa bodo morale občine pripravljati in sprejemati v času priprave zaključnih računov. Prav tako so predstavniki občin ponovno izpostavili neustreznost predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, saj se spremembe uvajajo ponovno brez soglasja in skupnega dogovora z občinami. Ministrica pa je na opozorilo predlagala, da se bi po prvi obravnavi zakona v Državnem zboru ponovno sestali na to temo in skupaj poiskali rešitve za naprej.

S strani predstavnikov združenj je bilo predlagano, da se bi glede na pomembnost materije, pred dokončno določitvijo višine povprečnine, bilo potrebno sestati s predsednikom Vlade RS.