• Domov
  • Upravljanje mestnih središč; Dobre prakse v Sloveniji in Avstriji

Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta že v letu 2016 začela s financiranjem projekta spodbujanja in širitve modela Town Centre Management po Sloveniji. S prikazom in informiranjem o razvoju modela v tujini ter izvajanjem tovrstnega sodelovanja v Sloveniji SPIRIT Slovenija uspešno spodbuja tako javni kot zasebni sektor k večjemu sodelovanju za oživljanje mestnih središč.

V ta namen je nastala tudi publikacija UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ; Dobre prakse v Sloveniji in Avstriji