• Domov
  • Vrednost mestnih dreves – ravnanje z drevesno infrastrukturo po vzoru občine Šoštanj

V zadnjem času smo vse prepogosto priča poseku dreves, na zasebnih ali javnih površinah, ki so jih lastniki najpogosteje posekali, da bi naredili prostor za parkirišča ali, da bi se izognili vzdrževanju dreves. Drugače se s tem področjem ukvarja Občina Šoštanj, ki se je v sklopu razprav z občankami in občani ob pripravi Celostne prometne strategije Občine Šoštanj začeli zavedati tudi tega, kako pomembna so v mestu drevesa in se s sprejemom končnega dokumenta zavezala, da bo v prihodnje bolj skrbeli zanje. Nekaj enostavnih napotkov kako skrbeti za drevesno infrastrukturo lahko preberete v prispevku Verone Hajnrihar, višje svetovalke za arhitekturo v Občini Šoštanj, krajinske arhitektke, v prispevku Vrednost mestnih dreves v Šoštanju.  (Vir: priloga šoštanjskega mesečnika List, št. 7/2017).