• Domov
  • Zaprosilo za mnenje glede izvajanja Zakona o javnem naročanju v lokalnih skupnostih

Skupnost občin Slovenije je prejela zaprosilo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za mnenje glede izvajanja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v lokalnih skupnostih.

Namreč komisija se je na 103. seji 4. 9. 2017 na pobudo državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja seznanila s problematiko izvajanja Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) v lokalnih skupnostih, na katero so opozorili nekateri župani gorenjskih občin. Predvsem gre za težave, vezane na izvajanje zakona v krajevnih skupnostih. Pri svojem delu opažajo, da je zakon neživljenjski in sproža številna vprašanja, ki so jih tudi pisno izpostavili in podali predloge. Ob tem je pobudnik tudi ugotovil, da v nekaterih drugih občinah ne zaznavajo tovrstnih težav.

Tukaj najdete pobudo svetnika z vprašanji in predlogi.

Preden bi komisija naslovila vprašanja in predloge oz. pobude na Vlado, bi želela ugotoviti, ali občine zaznavajo težave pri izvajanju zakona, ali je mogoče problem zgolj v nerazumevanju ali slabem poznavanju sicer zelo kompleksne in relativno nove zakonodaje ali pa so zakonske določbe dejansko neživljenjske in je potrebna novela zakona.

Skupnost občin Slovenije se obrača na vas in vas prosimo za vaše mnenje glede problematike izvajanja Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) v lokalnih skupnostih, in sicer z namenom ali se s podobnimi/drugačnim težavami (vprašanja in predlogi) soočate tudi v drugih občinah.

Vaše mnenje bi potrebovali do srede, 27. 9. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: