• Domov
  • Družinski pomočnik – knjiženje poslovnega dogodka

Skupnost občin Slovenije objavlja pojasnilo Ministrstva za finance glede evidentiranja poslovnega dogodka, vezanega na družinskega pomočnika. Ministrstvo pojasnjuje, da se ta prejeta sredstva evidentirajo na konto prihodkov 714106 – Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja. Pojasnilo najdete TUKAJ.

Ob tem se zahvaljujemo Občini Sežana za pripravljenost deljenja informacij in udejanjanja sodelovalnega oziroma delitvenega pristopa.