• Domov
  • Kitajsko mednarodno združenje prijateljskih mest obiskalo Slovenijo

Skupnost občin Slovenije je 20. in 21. oktobra gostila obisk Kitajskega mednarodnega združenja prijateljskih mest (China International Friendship Cities Association/CIFCA). Delegacijo so sestavljali gospod Qing Boming, generalni sekretar ter ga. Li Fang in ga. Wang Qi, ki se ukvarjata z izvajanjem programov združenja. Ob obisku Slovenije so izrazili željo po seznanitvi s sistemom lokalne samouprave v Sloveniji, s pristojnostmi občin, srečanju s predstavniki lokalnih skupnosti, izrazili pa so tudi velik interes po vzpostavitvi prijateljskih odnosov med kitajskimi in slovenskimi občinami, tako na kulturnem kot gospodarskem področju. V skladu z zaprosilom Kitajskega mednarodnega združenja prijateljskih mest (CIFCA) je sekretariat SOS organiziral sestanke s pooblaščeno ministrico na Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Petro Gradišek in dr. Romanom Lavtarjem iz Ministrstva za javno upravo, z podžupanom Mestne občine Ljubljana Dejanom Crnekom in podžupanom Mestne občine Novo mesto Boštjanom Groblerjem, Petro Cerjak iz Društva slovensko-kitajskega prijateljstva ter predstavnikoma Konfucijevega inštituta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dir. Danijelo Voljč in dir. Xie Duquanom.

V soboto je predstavnike kitajskega združenja sprejela delegacija Mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, svetovalec župana Marko Kovačič in vodja kabineta župana Marjeta Kristofić Jamnik. Poleg ogleda Mestne občine Maribor so opravili poglobljen pogovor o prizadevanjih in aktivnostih MOM za sodelovanje s kitajskimi občinami ter možnostih za bodočo poglobitev odnosov s Kitajskim mednarodnim združenjem prijateljskih mest. Galerija slik


Nazadnje posodobljeno: