• Domov
  • Odprava plačnih anomalij – Vzorec aneksa k POZ

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo vzorec aneksa k pogodbi o zaposlitvi za javne uslužbence, katerim se spremenijo izhodiščni plačni razredi, zaradi dogovora o odpravi plačnih anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja, Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 46/17) in Akta o spremembi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v lokalni skupnosti.

Vzorec aneksa najdete na spletni strani MJU, v rubriki Plače v javnem sektorju ali TUKAJ.