• Domov
  • Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030

Pred časom smo občinam poslali delovni osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030 (NPVO 2030), ki smo ga prejeli iz MOP in prejeli smo že prve odzive iz občin.

V vmesnem času je objavljen osnutek dokumenta s prilogami, dosegljiv je na tej povezavi:

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7793/ 

MOP smo zaprosili za termin za delovno srečanje z občinami, kjer bi se lahko še pred iztekom roka o vsebinah NPVO 2030 podrobneje seznanili in posvetovali s pripravljavci in na podlagi razprave ter prejetih vsebin občin oblikovali pripombe k Osnutku NPVO 2030.

Rok za oddajo pripomb na SOS je 3. november do 12.00 ure, na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.