• Domov
  • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je bil s strani Vlade v Državni zbor RS predložen Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Cilji predloga zakona so:

  • širitev možnosti črpanja sredstev, zbranih iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, za gradnjo, sanacijo ali posodobitev vodnih zadrževalnikov.
  • širitev možnosti črpanja sredstev, zbranih iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, tudi za druge strokovne podlage s področja kmetijske zemljiške politike in varstva kmetijskih zemljišč.
  • poenostavitev prenosa lastnine, upravljanja in vzdrževanja državnih namakalnih sistemov na lokalne skupnosti.

Vaša mnenja in pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 23. 11. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.