• Domov
  • Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov

Dne 25. 10. 2017 je potekal v Mariboru posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, ki ga je izvedla Skupnost občin Slovenije skupaj z Ministrstvom za javno upravo, Združenjem mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije ter Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Udeležencem posveta so bile z namenom priprave transparentnih in kakovostnih predpisov predstavljene vsebine iz naslednjih tem:

  • Resolucija o normativni dejavnosti, integriteta in transparentnost priprave občinskih predpisov,
  • Priporočila za zagotavljanje zakonodajne sledi na lokalni ravni,
  • Predstavitev dokumenta Sveta Evrope Smernice za sodelovanje javnosti pri odločanju,
  • Predstavitev priročnika Smernice za vključevanje javnosti v odločanje v občinah ter
  • Obveznosti občin glede vsebin spletnih stran.

Gradivo (prezentacije) s posveta se nahaja na spodnjih povezavah:


Nazadnje posodobljeno: