• Domov
  • Regionalni letopis Eurostata 2017

Statistične informacije so pomembno orodje za razumevanje in opredelitev vpliva političnih odločitev na določenem ozemlju ali regiji. Regionalni letopis Eurostata 2017 podaja podrobno sliko o številnih statističnih temah v regijah držav članic EU ter regijah EFTA in držav kandidatk.

Vsako poglavje prikazuje statistične podatke na zemljevidih, tabelah in številkah, skupaj z opisom konteksta politike, glavnimi ugotovitvami in viri podatkov. Ti regionalni kazalniki so predstavljeni za naslednjih 12 področij: regionalne politike in prednostne naloge Evropske komisije, prebivalstvo, zdravje, izobraževanje in usposabljanje, trg dela, gospodarstvo, strukturna statistika podjetij, raziskave in inovacije, digitalno gospodarstvo in družba, turizem, promet , in kmetijstvo. Poleg tega sta v tej izdaji vključeni dve posebni poglavji: osredotočenost na evropska mesta in osredotočenost na podeželska območja.

Publikacija je dostopna v angleškem jeziku.